Ervěnický koridor aneb potrubní řeka Bílina

Jedete-li po silnici I/13 z Mostu do Chomutova, můžete po pravé straně vidět soustavu čtyř ohromných trubek o průměru 1200 milimetrů. Jedná se o Ervěnický koridor (pojmenovaný po zaniklé vesnici Ervěnice). A svým způsobem jde o světový unikát – přes 30 let protéká více než tříkilometrovým potrubím severočeská řeka Bílina. V … Continue readingErvěnický koridor aneb potrubní řeka Bílina

Noční expedice do povrchového lomu Bílina

Při poslední květnové cestě na Sever jsme se večer trochu zdrželi. Noční expedice do povrchového lomu Bílina je pokaždé mimořádně zajímavá podívaná. Hlavní snímek zachycuje nákladní Tatru 163, která před obrovské koleso rypadla KU 800 vykládá skrývkovou horninu. Na další fotografii se zachytil kolega Jakub v těsné … Continue readingNoční expedice do povrchového lomu Bílina

Demolice uhelné elektrárny na jihu Polska

Demolice uhelné elektrárny v jihopolském Będzinu – v pátek strhli chladicí věž tamní uhelné elektrárny, postavené v 60. letech minulého století. Exploze, na kterou pyrotechnici použili 200 kilogramů výbušnin, trvala 3,5 sekundy. A devadesátimetrová stavba pak šla k zemi podobnou rychlostí, píše polský deník Gazeta … Continue readingDemolice uhelné elektrárny na jihu Polska

Svítání nad středohořím

Únorová cesta na workshop Krajem uhlí začínala v Českém středohoří nádherným svítáním nad kuželem dvouvrcholového Vraníku (483 m). Čedičový kopec vznikl jako výsledek třetihorní vulkanické činnosti. Jeho severní strana je zalesněná a jižní tvoří pro České středohoří typický kamenitý svah. Nevede sem žádná turistická cesta, … Continue readingSvítání nad středohořím

Severní Čechy pod sněhem

Mostecko bylo pod sněhem a všechny uhelné elektrárny, které jsme na Okruhu 1 spatřili pracovaly na plné obrátky. Toť vzpomínka na jeden z našich letošních únorových workshopů. Přidáte se příště? Termíny jednotlivých kurzů najdete v záložkách Okruh 1 (Mostecko) a Okruh 2 (Chomutovsko).

České středohoří

Milá (zleva), Oblík, Raná…některé z typických sopečných kuželů a vyvřelin Českého středohoří. Geomorfologický celek je chráněnou krajinnou oblastí. V zájmu těžby hnědého uhlí však byla v minulosti severozápadní část středohoří z CHKO vyňata.

Těžba hnědého uhlí v ČR

V severních Čechách se ročně vytěží necelých 40 milionů tun hnědého uhlí. Většina je spotřebována na výrobu elektřiny a tepla. Jsou na nich závislé více než 2 miliony domácností. Zásoby uhlí by měly vydržet zhruba do roku 2050, pak bude potřeba najít jiný zdroj energie.

Libkovický kostel

Novorenesanční kostel sv. Michaela v Libkovicích, poslední vesnici zaniklé v důsledku postupující těžby hnědého uhlí (definitivně zbourána v říjnu 1993). Fotka je z listopadu 2001, v srpnu následujícího roku byl chátrající kostel zbourán.