Elektrárna Tušimice II

Elektrárna Tušimice II byla uvedena do provozu v letech 1974 / 1975. V letech 2007 – 2012 byla kompletně modernizována. Nutno uznat, že obnova technologií na všech čtyřech blocích (4 x 200 MW) měla velký vliv na okolní ovzduší. Ostatně porovnejte si následující naměřené hodnoty škodlivých látek:

Tuhé znečišťující látky – dříve 100 mg/Nm3, nyní 9 mg/Nm3

Oxid siřičitý (SO2) – dříve 500 mg/Nm3, nyní 107 mg/Nm3

Oxidy dusíku (NOx) – dříve 650 mg/Nm3, nyní 180 mg/Nm3

Její životnost je limitována plánovaným vytěžením dolu Libouš přibližně v roce 2035.

Elektrárna Tušimice jede…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.