České středohoří

Milá (zleva), Oblík, Raná…některé z typických sopečných kuželů a vyvřelin Českého středohoří. Geomorfologický celek je chráněnou krajinnou oblastí. V zájmu těžby hnědého uhlí však byla v minulosti severozápadní část středohoří z CHKO vyňata.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.